Mühasibat xidmətləri

Mühasibat xidmətləri

Mühasibat xidmətləri

Aşağıdakı mühasibat xidmətlərini həyata keçiririk:

 • -Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanıb nəzarətedici qurumlara təqdim edilməsi
 • -Mühasibat uçotunun aparılması
 • -Uçotun bərpası
 • -Mühasibat uçotunun dövrü yoxlanışı və rəyin verilməsi
 • -Maliyyə hesabatları
 • -Bank hesablarının açılması
 • -Bankda köçürülmələrin aparılması
 • -Vergilərə və DSMF - na ödəniləcək vəsaitlərin hesablanması və ödənilməsi
 • -Elektron qaimə fakturalarının yazılması
 • -Kassa və maliyyə intizamına riayət olunması
 • -Kassa aparatının qeydiyyata salınması və qeydiyyatdan çıxarılması
 • -Nəzarətedici orqanlarla mübahisəli məsələlərin həllində kömək
 • -Əməliyyatların və ilkin sənədlərin qəbulu, sonrakı təhlili və qeydiyyatı
 • -Əmək haqqının hesablanması
 • -Amortizasiya məbləğlərinin hesablanması (qeyri-maddi aktivlər, əsas vəsaitlər)
 • -Cari mühasibat məsələləri üzrə məsləhət xidmətlərinin təqdim edilməsi