Audit və qiymətləndirmə

Audit və qiymətləndirmə

Audit və qiymətləndirmə

 "General Consulting Co." MMC olaraq Sizə beynəlxalq standartlara uyğun yüksək keyfiyyətli butün növ audit xidmətləri (audit rəylərilə birgə)  və qiymətləndirmə  xidmətlərini  təklif edir.

  • -Dövlət orqanlarının tapşırığı ilə məcburi (icbari) audit
  • -Təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
  • -Uyğunluq auditi
  • -Maliyyə hesabatının auditi və xüsusi audit
  • -Əməliyyat auditi
  • -Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi
  • -Dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi
  • -Mal qalığının təyin edilməsi
  • -Şirkətə məxsus torpaq, ev, mənzil, avadanlıqlar və avtomobillərin qiymətləndirilməsi