Dövlət orqanları ilə iş

Dövlət orqanları ilə iş

Dövlət orqanları ilə iş

Aşağıdakı xidmətlərin icrasını öz üzərimizə götürürük:

  • -Təşviq sənədinin alınması üçün müraciətin hazırlanması
  • -Subsidiya alınması üçün müraciətin hazırlanması
  • -Biznes-planların hazırlanması
  • -Xarici vətəndaşlara iş və müvəqqəti yaşayış icazəsinin alınması üçün müraciətin hazırlanması