İnsan resurslarının idarə edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Şirkətimizin əmək hüququ sahəsində böyük təcrübəyə malik olan və kadr kargüzarlığı sahəsində dərin bilikləri olan mütəxəssisləri şirkətdə kadr uçotunun qurulması üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

 • -Kadr uçotunun AR qanunvericiliyə uyğun təşkili
 • -Əməkdaşların şəxsi işlərinin yaradılması
 • -Xəstəlik vərəqəsinin, Sosial, Əmək məzuniyyətinin rəsmiləşdirilməsi (Əmr və digər sənədlərin yazılması)
 • -İcbarı Sığorta əməliyyatların icrası;
 • -İşçilərin əmək kitabçaların yazılması
 • -Əmək müqavilələrinə əlavə sazişlərin və vəzifə təlimatlarının işlənib hazırlanması və tərtib edilməsi
 • -Lokal normativ aktların: daxili əmək intizamı qaydalarının, fərdi məlumatların qorunması haqqında əsasnamənin, əməyin mühafizəsi haqqında əsasnamənin və s. işlənib hazırlanması
 • -Ştat cədvəlinin, məzuniyyətlər qrafikinin tərtib edilməsi
 • -Şəxsi heyət üzrə əmrlərin tərtib edilməsi (işə qəbul, başqa işə keçirilmə, məzuniyyət, işdən çıxarılma)
 • -İşçilərin EHP (elektron hökümət portalında) rəsmi qeydiyyata alınması
 • -Əmək kitabçalarının tərtib edilməsi və doldurulması
 • -İşçilərin şəxsi vərəqələrinin tərtib edilməsi
 • -İşçilərin şəxsi işlərinin formalaşdırılması
 • -Kadr sənədləri ilə iş üzrə məsləhətlər
 • -Şirkətin bütün kargüzarlıq sənədlərinin hazırlanması