Hüquqi məsləhət

Hüquqi məsləhət

Hüquqi məsləhət

 Şirkətimiz sizə peşəkar hüquqi xidmətlər təklif edir:

 • Hüquqi şəxslərin (şirkətlərin) təsis edilməsi və dövlət qeydiyyatına alınması üzrə xidmətlər
 • Hüquqi şəxslərin (xarici hüquqi şəxslərin), onların filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatına alınması
 • Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin (qanuni təmsilçi, ünvan, təsisçilərin, nizamnamə kapitalındakı payların, hüquqi şəxsin adının və təşkilatı hüquqi formasının dəyişdirilməsi) və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması
 • Nizamnamə kapitalındakı payların digər şəxslərə keçməsinin həyata keçirilməsi
 • Hüquqi şəxsin yenidən təşkili
 • Hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının ləğvi və reyestrdən çıxarılması və s.
 • Məhkəmədə işin aparılması
 • Qərarlara yenidən baxılması və onların ləğvi
 • İddia ərizəsinin tərtib edilməsində və verilməsində köməklik
 • Sənədlərin yığılması və qaydaya salınması
 • Danışıqlar aparılması
 • Sənədlər paketlərinin formalaşdırılmasında köməklik
 • Alqı satqı müqaviləsi, icarə müqaviləsi, etibarnamələrin və digər sənəd formalarının hazırlanması
 • Bank müəssisəsində maraqların təmsil edilməsi
 • Miqrasiya xidmətləri