ISO sertifikatlaşdırma üzrə xidmətlər

ISO sertifikatlaşdırma üzrə xidmətlər

ISO sertifikatlaşdırma üzrə xidmətlər

ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi. Tələblər

ISO 10002 Müştəri məmnuniyyəti idarəetmə sistemi

ISO 10015 Keyfiyyətin idarə edilməsi - Təlim üçün təlimatlar

ISO 14001 Ətraf mühitin idarə olunması və qorunması

ISO 20000 İnformasiya Texnologiyaları xidmətlərinin idarəolunması və texniki dəstək

ISO 20252 Bazar, rəy və sosial araşdırmalar, o cümlədən anlayışlar və məlumat analitikası

ISO 22000 Qida Təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə Sistemi

ISO 27001 İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə Sistemi

ISO 29993 Formal təhsildən kənar təlim xidmətləri — Xidmət tələbləri

ISO 37001 Antikorrupsiya idarəetmə sistemi

ISO 37301 Uyğunluq idarəetmə sistemləri — İstifadəyə dair təlimatla birlikdə tələblər

ISO 45001  Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası idarəetmə Sistemi

ISO 50001 Enerji idarəetmə Sistemi